Hamza betyder " lion , stark " 

tilltalsnamn KOVU
Ägare ; Kira och Ilkka Haapala
             

Ilkka & Kira med KOVU
Ilkka & Kira med KOVU
2,5 veckor
2,5 veckor
5 veckor
5 veckor